Hukuk Fakültesi

Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
224031300001132 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
380000000001121 - Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) 3+0+0 Zorunlu 4
380000002261199 - Mesleki Oryantasyon ve Hukuka Giriş 3+0+0 Zorunlu 6
380022603121252 - Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 2+0+0 Zorunlu 5
380031200001111 - Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
380000000001122 - Türk Anayasa Hukuku 4+0+0 Zorunlu 5
380000000001141 - Genel Kamu Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
380022400001152 - Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku 4+0+0 Zorunlu 4
380031200001112 - Medeni Hukuk (Aile Hukuku) 4+0+0 Zorunlu 5
461031003801101 - Sosyal Bilimler ve Hukuk İçin Matematik 2+0+0 Zorunlu 6
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
226031103801201 - Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
313000000001101 - Siyaset Bilimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
380000000001233 - Ceza Hukuku Genel Hükümler 5+0+0 Zorunlu 5
380000000001241 - Devletler Genel Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
380034300001221 - İdare Hukuku (Genel Esaslar) 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
380000000001482 - Hukuk Metodolojisi 3+0+0 Zorunlu 6
380031300001292 - Uluslararası Örgütler Hukuku 5+0+0 Zorunlu 5
380034400001211 - Borçlar Hukuku Genel Hükümler 5+0+0 Zorunlu 5
380034300001222 - İdare Hukuku (Yargılama Hukuku) 3+0+0 Seçmeli 5
380034700001202 - İş Hukuku 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
380031200001351 - Medeni Usul Hukuku 5+0+0 Zorunlu 6
380034000001322 - Ticaret Hukuku (Ticari İşletme) 3+0+0 Zorunlu 6
380034400001212 - Borçlar Hukuku Özel Hükümler 4+0+0 Zorunlu 5
313031200001114 - Sivil Toplum Kuruluşları 2+0+0 Seçmeli 4
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
380000000001362 - Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
314000000001101 - Ekonominin Temelleri 2+0+0 Zorunlu 6
380000000001236 - Ceza Hukuku Özel Hükümler 4+0+0 Zorunlu 5
380034000001321 - Şirketler Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
380034300001242 - Vergi Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
313038002261408 - İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri 2+0+0 Seçmeli 4
380032004821271 - Eşya Hukuku 4+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
380000000001381 - Kıymetli Evrak Hukuku 2+0+0 Zorunlu 5
380000000001392 - Sigorta Hukuku 2+0+0 Zorunlu 5
380000000001411 - Miras Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
380000000001212 - Ceza Usul Hukuku 5+0+0 Seçmeli 5
380000000001489 - Hukuksal Metin Hazırlama Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
380034003471314 - Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
380000000001215 - İcra ve İflas Hukuku 5+0+0 Seçmeli 5
380000000001490 - Hukuk Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
380031300001431 - Milletlerarası Özel Hukuk 4+0+0 Seçmeli 5
380084000001461 - Deniz Ticaret Hukuku 3+0+0 Seçmeli 5
862038003471419 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
15.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
TMD01 - Tamamlayıcı Ders I 0+0+0 Zorunlu 0
TMD02 - Tamamlayıcı Ders II 0+0+0 Zorunlu 0
TMD03 - Tamamlayıcı Ders III 0+0+0 Zorunlu 0
TMD04 - Tamamlayıcı Ders IV 0+0+0 Zorunlu 0
TMD05 - Tamamlayıcı Ders V 0+0+0 Zorunlu 0
TMD06 - Tamamlayıcı Ders VI 0+0+0 Zorunlu 0
TMD07 - Tamamlayıcı Ders VII 0+0+0 Zorunlu 0
TMD08 - Tamamlayıcı Ders VIII 0+0+0 Zorunlu 0
TMD09 - Tamamlayıcı Ders IX 0+0+0 Zorunlu 0
TMD10 - Tamamlayıcı Ders X 0+0+0 Zorunlu 0
TMD11 - Tamamlayıcı Ders XI 0+0+0 Zorunlu 0
TMD12 - Tamamlayıcı Ders XII 0+0+0 Zorunlu 0
TMD13 - Tamamlayıcı Ders XIII 0+0+0 Zorunlu 0
TMD14 - Tamamlayıcı Ders XIV 0+0+0 Zorunlu 0
Toplam AKTS 0