Hukuk Fakültesi

Bölüm Mesajı

Amacımız, modern yaşamın gereklerini doğru algılayacak, hukuksal kurum ve kuralları farklı boyutlarıyla yorumlayabilecek, hukuk devleti kurallarını ve Cumhuriyet’in temel ilkelerini benimseyerek karşılaşılan hukuksal sorunlara en uygun çözüm yollarını geliştirebilecek, ulusal hukuk sistemimizin yanı sıra, hukukun evrensel kurallarını özümsemiş, yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli alanlarda görev üstlenebilecek nitelikli hukukçular yetiştirmektir.

Fakültemizdeki eğitimin, teorik derslerin ve uygulamalı derslerin yanı sıra uluslararası ve ulusal düzeyde sempozyumlar, seminerler ve konferanslar gibi bilimsel toplantılarla tamamlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Düzenlenmesi düşünülen söz konusu bilimsel toplantılarla, değerli öğrencilerimiz, kariyerinizin temelini oluşturacak düşünme metotlarını kazanacak, iş hayatında faydasını görecek bağlantılar kuracaktır.

Ayrıca, öğrencilerimizin ders dışı aktivitelerine de önem verilecek, aktif öğrenci kulüp faaliyetlerinin yanı sıra, adliyeler ve meslek örgütleriyle işbirliği yoluyla gerçekleştirilen faaliyetlerle onların her açıdan donanımlı birer hukukçu olabilmeleri için çaba gösterilecektir.

Hukuk Fakültesinin eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Prof. Dr. Ahmet EROL
Vekil Dekan