Bölüm Mesajı | Hukuk
Hukuk Fakültesi

Bölüm Mesajı

 

Geleceğin Hukukçularına,

    Dünyadaki en eski bilim dallarından biri olan hukuk, demokratik modern toplumların olmazsa olmazıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden birisi de hukuk devleti ilkesidir. Hukuk devleti, hukukun evrensel ilkelerine ve yürürlükteki hukuk kurallarına bağlı olan, başta kamu gücü olmak üzere tüm işlem ve eylemlerinde bağımsız ve tarafsız yargının denetimine açık olan, ülkede yaşayan bireyler için asgari hukuk güvenliği sağlayan insan haklarına bağlı devlettir. Bu çerçevede Fakültemizin amacı, evrensel hukuka bağlı, donanımlı, sorgulayıcı ve cesur hukukçular yetiştirmektir.

    Öğrencilerimizin nitelikli birer hukukçu olarak yetişip meslek hayatlarında başarılı olabilmeleri için hukuk fakültelerinin programlarında mutlaka bulunması gereken zorunlu temel derslerin yanı sıra, farazi duruşma salonumuzda yapılan uygulamalı hukuk dersleri de eğitim programımızda mevcuttur. Avukatlık mesleği uygulamaları dersimiz ile hukuk eğitimi, belli bir zamandaki mevzuat bilgisinin aktarılmasının ötesinde, hukuk mantığının öğrencilerimize kavratılması ve eleştirel düşünme yeteneklerinin arttırılmasını teşvik etmektedir.

    2008 yılında kurulan İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, disiplinlerarası programları ve eğitim anlayışı ile 15. yılını geride bırakırken, Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde ulusal hukuk sistemimizin yanı sıra uluslararası hukukun da öğretildiği, evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş hukukçular yetiştirmeye devam etmektedir. Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlarımız, sadece hukukçu kimliğine sahip kişiler tarafından icra edilebilecek avukatlık, hâkimlik, savcılık, arabuluculuk, noterlik gibi mesleklerin yanı sıra özel sektörde, bakanlıklarda, bankalarda, ulusal ya da uluslararası kuruluşlarda çalışma imkânları elde edebilecektir.

    Hukuk Fakültemiz, İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yürütülen Özel Hukuk Yüksek Lisans programı ve Kamu Hukuku Yüksek Lisans programı ile hukuk alanındaki akademik çalışmalara katkıda bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Ebru KARAMAN

      Vekil Dekan