Erasmus+
Hukuk Fakültesi

Erasmus+ Değişim Programı (2021 Dönemi Projesi)

Üniversitemiz, Erasmus+ programlarına her yıl artan sayıda öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ile katılım sağlamaktadır. 4 üniversiteyle başlayan bu hareketlilik, her yıl yeni üniversiteler ile işbirliği anlaşmaları imzalanarak devam etmektedir.

Üniversitemiz öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki seçkin üniversitelerle imzaladığımız değişim anlaşmaları kapsamındaki ve kontenjanlarımız dahilinde, eğitimlerinin 1 yarıyıl ya da 1 yılını yurtdışında geçirebilmektedirler. Öğrenci Staj hareketliliği için ise kurumlararası anlaşma şartı aranmaz. Önlisans, lisans, yüksek lisans yada doktora programlarımızda okuyan öğrencilerimiz Erasmus+ programından yararlanabilmektedirler. Programa başvurmak için tek şart, lisans ve ön lisans öğrencilerimizin ağırlıklı not ortalamasının en az 2,20, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin not ortalamasının en az 2,50 olmasıdır. Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış; 1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100 olmasıdır. Değerlendirme %50 Erasmus İngilizce Sınavı Notu, %50 Transkript notu dikkate alınarak yapılmaktadır. Kontenjanlar dahilinde programdan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerimize gidilen ülkedeki yaşam giderlerine göre eğitim ve staj hareketliliği için aylık 450 Euro dan 750 Euro ya kadar karşılıksız hibe verilmektedir. Program hakkında detaylı bilgi almak Erasmus ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.