Hukuk Fakültesi

Dekan Mesajı 

prof-dr-ahmet-erol

Hukuk, toplumsal yaşama başladığı geçişten itibaren insanlığın vazgeçilmezi durumuna gelmiştir. Evrensel hukuk kural ve ilkeleri, insanın yaşamının odağını oluşturur. Fakülte olarak amacımız, yaşamın özünü oluşturan evrensel hukuk normlarını iyi algılayacak, bunları içselleştirip yorumlayarak kendi yaşamlarına, içinde yaşadıkları topluma ve insanlığa katkı sağlayacak, hem kendilerinin hem de başkalarının hak ve özgürlüklerini sonuna kadar savunacak cesur ve donanımlı hukukçular yetiştirmektir.

Bu ideali gerçekleştirmeleri amacıyla tüm öğrencilerimize evrensel hukuk ile ilgili her türlü donanım ve bilgiyi en güncel ve etkin şekilde kazandırmak için hem yönetim hem alanlarında deneyimli akademik kadromuzla var gücümüzle çalışacağız.

Devingen bir süreç olan eğitim ve öğretimde kuramsal ve uygulamalı tüm yöntemler öğrenci odaklı yöntemlerle sunulacak olup öğrenimin tüm aşamalarında etkileşimli bir yöntem izlenecektir. Ders saatleri dışında da öğrencilerimizin gelişimini desteklemek amacıyla dekanlığımızın ve tüm hocalarımızın kapıları her daim öğrencilerimize açıktır.

Dördüncü sınıfa gelene kadar yapabildiğimiz ölçüde öğrencilerimize özel ve kamu sektöründeki büyük kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri içinde sahada uygulama olanakları sağlamak üzere çaba gösterilecek; soyut hukuk kurallarının öğrencilerimiz nezdinde somutlaşması için her türlü uygulama ve staj girişimleri, tanıtım toplantıları, tipoloji konferansları, ulusal ve uluslararası toplantılar, yayınlar ve projeler desteklenecektir. 

Bir önceki Dekanımız Sayın Prof. Dr. Ali Necip Ortan’ın deyişiyle “Hukuk devleti kurallarını ve Cumhuriyet’in temel ilkelerini benimseyerek karşılaşılan hukukî sorunlara en uygun çözüm yollarını geliştirebilecek, ulusal hukuk sistemimizin yanı sıra hukukun evrensel kurallarını özümsemiş, yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli alanlarda görev üstlenebilecek nitelikli hukukçular yetiştirmek” hedef ve amacımızdır.  

Öğrencilerimizin ders dışı etkinliklerine, kulüp çalışmalarına, adli münazaralara, kamunun ve özel kesimin nitelikli kurumlarının hukuk sınavları ile New York Barosu gibi dünya kapılarını açacak sınavlara yönelik bilgilendirme ve girişimlere önem verilecektir.

Hukuk Fakültesinin eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Prof. Dr. Ahmet EROL
Hukuk Fakültesi Vekil Dekanı