Hukuk Fakültesi
Tarih: 20 Mart 2020

Online Öğretim ve E-Ders Duyurusu

Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü durum karşısında, Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumlarında örgün olarak öğrenci katılımlı eğitim-öğretim faaliyetine, 16 Mart 2020 tarihinden başlamak üzere üç hafta ara verilmiştir.

Üniversitemizde eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin mümkün olduğunca kesintisiz yürütülebilmesi için, Cumhurbaşkanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, eğitim öğretim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve bu sürecin en az hasarla aşılması yönündeki yönlendirmeleri ile bir model planlaması yapılmış ve Pandemi Dönemi Dijital E-Ders uygulamaları Yol Haritası oluşturulmuştur.

Sevgili öğrencilerimiz,

Online dersler Pusula sistemi içerisinde yapılacaktır.

ÖNEMLİ! : Online ders saati bilgilerinizi, OBS Öğrenci sisteminizdeki ders programınızdan takip edebilirsiniz. Ders programınızdaki gün ve saatte, Pusula’dan online dersinize erişim sağlayabilirsiniz.


Online Derse Katılma Rehberini İndirmek İçin Tıklayınız.
Sıkça Sorulan Soruları ve Cevapları Görüntülemek İçin Tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları doğrultusunda öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin sağlık ve güvenliğini göz önünde tutarak, sürecin yönetimine ilişkin uygulamalar aşağıdaki belirtilmiştir;

1. Üniversitemizde 2012 yılından itibaren tesis edilen dijital dönüşüm sürecinde oluşturulan Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM), Eğitim Yönetim Sistemi (Pusula), web tabanlı öğretim altyapısı ve akademik insan kaynağı ile öncelikli olarak, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren örgün olarak yapılamayan öğretim faaliyeti, dijital platforma aktarılacaktır,

 2. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yürütülen yabancı dil hazırlık dersleri, 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. Hazırlık Sınıfları ve kurlarının ders programı, öğretim elemanı iletişim bilgileri, Uzaktan Eğitim sistemi Kullanım Kılavuzları, Uzaktan Eğitim Sistemi erişim linkleri gibi yönlendirici bilgi ve doküman, “YDYO Uzaktan Eğitim Duyurusu” ile paylaşılacaktır, 

3. Lisans ve ön lisans (MYO) programlarında web tabanlı olarak verilmekte olan, Atatürk ilkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye’nin Oluşumu, Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma, Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersleri, dönem başından beri verildiği şekilde web tabanlı ders olarak devam edecektir,

4. Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerdeki program derslerinin akademik yönetimi, web tabanlı Öğretim Yönetim Sistemi - Örgün Öğretim (Pusula) platformundan sürdürülecektir. Derslerin yürütülmesine ilişkin bilgilendirmeler Pusula platformu üzerinden, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından yapılmaya devam edecektir.

Online Derse Katılma Rehberini İndirmek İçin Tıklayınız.

5. Örgün öğretim programları derslerinin, uzaktan öğretim programlarında olduğu gibi, sanal sınıflarda online-interaktif canlı ders anlatımı olarak güçlendirilmesi ve takviye edilmesi uygulaması da, oluşturulan yol haritasına uygun olarak hayata geçirilecek ve sisteme erişim ve diğer teknik detaylar konusunda yönlendirici bilgi ve doküman, sistem bütün programlar için yapılandırıldığında paylaşılacaktır,

6. Atölye ve laboratuvarlarda uygulamalı olarak yapılan dersler için, planlanan takvim doğrultusunda uygulamalı ders videoları çekilecek ve ilgili derslerin öğrencilerine, Pusula sisteminden paylaşıma açılacaktır. Uygulamalı derslerin, uygulama çalışmaları için ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirleyeceği ve ilan edeceği zamanda, sıkıştırılmış takvim programı uygulanmasına uyulacaktır.

7. Gerek uzaktan öğretim sanal sınıf canlı ders anlatım kayıtlarında oluşturulan gerekse öğretim üyelerinin müstakil olarak oluşturdukları sesli ders anlatım videoları, Pusula sisteminde, ilgili derslerin altında paylaşıma ve erişime açılacaktır.

8. Pusula sistemine tanımlanmış Bahar-2020 döneminde açılan derslerin, ders izlencelerinde (syllabus) belirlenen 14 haftalık ders konuları kapsamında, her türlü ders materyali (ppt sunusu, ders notu, makale, sesli ders sunumu, video, vb.) haftalık olarak, sistemde tanımlı derslere yüklenecek ve bu konuda, geçmiş haftalara ilişkin bir eksiklik var ise, dersin öğretim elemanı tarafından makul sürede tamamlanacaktır.

9. Eğitim-öğretimin kesintisiz olarak sürdürülmesinde,  öncelik, ders öğretim sürecinin tamamlanması olacaktır. Derslerin ölçme-değerlendirmesine yönelik olarak yapılacak sınav, vb. uygulamalar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK), yönlendirilmeleri doğrultusunda, ayrıca belirlenecek, ilan edilecek ve paylaşılacaktır.

Sevgili öğrencilerimiz ve değerli aileleri! 

‘Zor Zamanlarda Bir ve Beraberiz’

Evde eğitim programıyla öğrencilerimizin eğitim hayatı kesintisiz olarak devam edecek. Bu konuda lütfen içiniz rahat olsun. Öte yandan evinizde kaldığınız sürece bu zorlu günleri sağlıklı bir şekilde geçirebileceğinizi de unutmayın. Tedbirlerinizi aldığınız müddetçe telaşa kapılmayın ve müsterih olun. 

Biz daima yanınızdayız ve olmaya da devam edeceğiz.

#EvdeKalUzaktanEğitimAl