Adli - İdari Yargı, Hakim ve Savcılık Bilgilendirme Semineri