Hukuk Lisans Öğrencileri Sempozyumu 3
Hukuk Lisans Öğrencileri Sempozyumu 3
Tarih: 08 Mayıs 2021

Hukuk Lisans Öğrencileri Sempozyumu 3

Açılış Konuşmaları: 12.00 - 12.30 Prof. Dr. Ali Necip Ortan (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Birinci Oturum – (12.30 - 13.30)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ebru Karaman
Aleyna Sağlam (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi): İfade Özgürlüğünün Din veya Dini Hislerin Korunması Amacıyla Sınırlandırılabilirliği
Remzi Çağrı Uzun (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi): Hukuk Politikası ve Sosyal Değişim Açısından 1961-1982 Anayasalarının Felsefi Temelleri, Bayram Gazetesi Örneği
Beyza Doğan (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi): İşkence Suçunun Sürekliliği
Ara: 13.30-13.45
İkinci Oturum – (13.45 - 14.45)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tekin Memiş
Emrullah Aykut (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi): Kooperatiflerin Tacir Sıfatı
Dilek Yaman (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi): Marka Hakkının Korunması
Yekbun Tekin (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi): Covid-19 Salgınının Ticari Sözleşmelere Etkisi
Ara: 14.45-15.00
Üçüncü Oturum – (15.00 - 16.00)
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yurtbaşı
Hasan Serat Gökçek (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi): Su ve Kanalizasyon Hizmeti Yürüten Kamu Tüzel Kişilerinin Verdiği Zararların Tazmininde Caiz Yargı Yolu
Gülsüm Eşiner (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi): Boşanma Sonrası Velayeti Anneye Verilen Çocuğun Soyadı
Rümeysa Esatoğlu (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi): Mobbing ve İspat Yükü
Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Tekin Memiş, Dr. Öğr. Üyesi Dadaşhan Celaleddin Kavas, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yurtbaşı
Ali Erdem Büğrü (Uluslararası Hukuk Kulübü Başkan Yardımcısı)
Tarih: 08.05.2021
Saat: 12.00 - 16.00
Zoom Meeting ID: 955 8976 9270