İş Hukuku Panelleri I : 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20’nci Yılında Yargı Kararları Doğrultusunda İş Güvencesine İlişkin Güncel Sorunlar
Tarih: 08 Mart 2024

İş Hukuku Panelleri I : 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20’nci Yılında Yargı Kararları Doğrultusunda İş Güvencesine İlişkin Güncel Sorunlar

Tarih: 08.03.2024
Saat: 09:30
Yer: Taksim Yerleşkesi Adem Çelik Amfisi
Düzenleyen: Hukuk Fakültesi Dekanlığı
Konuklar:
1.Oturum 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU
Tebliğ Sunan: Dr. Öğr. Üyesi Akın KIVRAKDAL
Yargı Mensubu:51.BAM Bşk. Dursun YILMAZ
Yargı Mensubu: İst. BAM 29 HD Üye Hakimi Tuba ÖĞMEN
2.Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
Tebliğ Sunan: Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali KAPLAN
Yargı Mensubu: Eski Yrg.22.D. Üyesi Ahmet Sırrı ULAŞ
Uygulamacı: Av. Arabulucu Hasan ERDEM
3.Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT
Tebliğ Sunan: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAĞCI
Uygulamacı: Bilirkişi Av. Ayça ULAŞ
Uygulamacı: Av. Selçuk ENER