Rektörlüğümüzden: COVID-19 Hakkında
Haberler Banner
Tarih: 19 Mart 2020

Rektörlüğümüzden: COVID-19 Hakkında

Rektörlüğümüz, koronavirüs (COVID-19) hakkındaki bilgilendiriyor.

Sevgili Öğrencilerimiz;

Son dönemde global ölçekte bir tedirginlik yaratan ve hakkında pek çok yanlış ya da eksik bilgi paylaşılan, bilgi kirliliğinin yaşandığı koronavirüs (COVID-19) ile ilgili sizleri doğru şekilde bilgilendirmek arzusundayız.

Sizlerle paylaşacağımız bilgileri dikkate almanızı önemle tavsiye ederiz.

Genel Bilgi:

Yeni koronavirüs (COVID-19), koronavirüs ailesinde bulunan zarflı ve RNA’lı bir virüstür. Yeni koronavirüs (2019-nCoV), ilk olarak Çin’in Wuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) ile gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Wuhan başta olmak üzere yayılmıştır.

Bulaşma:

Hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Damlacık çekirdeklerinin içinde virüs belli bir süre asılı kalır ve bu damlacık çekirdeklerinin solunarak alınması yanında, hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

Hastalığın belirtileri:

Genel olarak akut solunum yolu hastalıkları belirtileri görülmektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Korunma:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni koronavirüs (2019-nCoV veya COVID-19) için de geçerlidir.

Özetle:

  • El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
  • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. 
  • Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır. Mümkünse en az 1 metre uzakta bulunulmalıdır. 
  • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır. 
  • Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı

Antibiyotikler hastalığın tedavisinde etkili midir?

Hayır, antibiyotikler virüslere etki etmez, sadece bakterilere karşı etkilidir. Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) bir virüstür ve bu nedenle enfeksiyonu önlemek veya tedavi etmek amacıyla antibiyotikler kullanılmamalıdır.

Hastalığı tedavi eden bir ilaç var mı?

Hastalığın virüse etkili bir tedavisi yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır. Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkinliği araştırılmaktadır. Ancak şu an için virüse etkili bir ilaç yoktur.

COVID-19 kuluçka süresi ne kadardır?

Virüsün kuluçka süresi 2 gün ile 14 gün arasındadır.

Yurtdışından gelen kargo ve paketler COVID-19 açısından riskli midir?

Genel olarak bu virüsler yüzeylerde kısa süre canlı kalabildikleri için paket veya kargo ile bulaşma olması beklenmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün de bu konuda kısıtlaması yoktur.

Evde bakılan hayvanlar COVID-19 açısından risk taşır mı?

Evde bakılan kedi/köpek gibi evcil hayvanların Yeni Koronavirüsla (COVID-19) enfekte olması beklenmemektedir. Ancak evcil hayvanlarla temas sonrası her zaman için ellerin su ve sabunla yıkanması gereklidir. Böylece hayvanlardan bulaşabilecek diğer enfeksiyonlara karşı korunma sağlanacaktır.

Burunu tuzlu su ile yıkamak COVID-19’dan korunmada fayda sağlar mı?

Hayır. Burnu tuzlu suyla düzenli olarak yıkamanın Yeni Koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonundan korunmada bir faydası yoktur.

Okullarda temizlik ne şekilde yapılmalıdır?

Okulların temizliğinde su ve deterjanla standart temizlik yapılması yeterlidir. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, tuvalet ve lavabo temizliğine dikkat edilmelidir. Bu virüse özel olarak etkili olduğu öne sürülen bir takım ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur.

Daha fazlası için lütfen tıklayınız.
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve E.21113 sayılı duyurusu gereğince Üniversitemiz bünyesinde Koronavirüs ile mücadele sürecinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Korona Komisyonu oluşturulmuş ve Üniversitemizde uygulanmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve E.21113 sayılı duyurusu gereği akademik ve idari personelin izinlerinin düzenlenmesi.

2. Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesi.

3. Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesi,

4. Üniversitemizin akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetleri, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesi,

5. Personel ve öğrencilerin iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilmesi,

6. ERASMUS kapsamında yurtdışında bulunan öğrencilerimiz ve personelimiz ile derhal iletişime geçilerek, dönüş durumları ve dönüş tarihleri belirlenerek dönmeleri halinde 14 günlük karantina süreci hakkında ilgili birimlerce bilgi verilerek sürecin takip edilmesi, 

7. ERASMUS öğrencilerinin ders intibaklarında mağduriyet yaşamamaları için gereken tedbirlerin alınması ve durumun dekanlıklara/müdürlüklere bildirilmesi,

8. Yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili birimlerce iletişime geçilerek, hareketlilikleri konusunda bilgi sahibi olunması ve takiplerinin gerçekleştirilmesi,

9. Yerleşkelerin, ortak kullanım alanlarının ve dersliklerin periyodik olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin üst seviyelere çekilerek etkin bir şekilde yapılması ve gereken önlemlerin alınması. Üniversite genelinde tüm personelin el hijyeninin sağlanması için uygun noktalara yerleştirilen el dezenfektanlarının izlenerek gerekli ise takviyelerin yapılması,

10. Maske, eldiven, dezenfektan, temizlik maddeleri, kağıt havlu gibi sarf malzemelerin stok durumlarının gözden geçirilerek, varsa eksiklerin süratle tamamlanması,

11. Ortak alanların periyodik olarak havalandırılması için her yerleşkede destek hizmetlerinden bir kişinin görevlendirilmesi,

12. Lüzumu halinde çay ocağı, kantin, kütüphane, sosyal alanlar ve spor salonları gibi ortak alanların kullanımlarının durdurulması/sınırlandırılması,

13. Yemek hizmetinde kumanya sistemine geçilerek, tüm personelin bir araya gelmesinin önlenmesi. Bu sisteme geçilememesi durumunda gerekli önlemlerin (yemek sıralarında, oturma alanlarında vb.) alınarak düzenlemelerin yapılması,

14. Yemekhane, taşıma, lojistik gibi hizmetleri sağlayan firmalar ile kendi bünyelerinde konu hakkında alınan tedbirler hakkında bilgi edinilmesi,

15. Akademik ve idari birimlerde yapılması gereken her türlü toplantının mümkün mertebe ertelenmesi, zaruri olan toplantıların ise online platformlarda yapılması, yapılamıyorsa gerekli önlemlerin (mesafeli oturma düzeni, mekanın havalandırılması, el dezenfektanları vb.) alınması, 

16. Aynı şekilde öğrencilerin “öğrenci işleri, ERASMUS ofisi” gibi birimlerle online platformlarda görüşmelerinin sağlanması, 

17. Akademik ve idari personelimiz haricinde, öğrencilerimizin, mezun ve mensuplarımızın yerleşkelere girişlerinin kontrol altına alınması,

18. İnsanların bu süreçte mümkün mertebe bir araya gelmesini önlemek için insan sayısının azaltılması konusunun üst yönetime teklif edilmesi,

19. COVID-19 ile ilgili kamu kurumlar, üniversitelerce hazırlanan video, slayt, afiş, broşür gibi materyallerin hem dijital ortamlardaki durumlarının kontrol edilmesi ve gerekirse güncellenerek geliştirilmesi,

20. COVID-19 ile ilgili bilgilendirme paylaşımlarına Üniversitemiz resmi sosyal medya hesaplarından periyodik olarak devam edilmesi,

21. COVID-19 ile ilgili yerleşkelerde asılmış basılı materyallerin sayılarının, durumlarının, içeriklerinin kontrollerinin sağlanarak güncellenmesi, 

22. COVID-19 ile ilgili bilgilendirmenin tüm personele ve öğrencilere elektronik posta ile gönderilmesi,

23. Tüm personelin durumu hafife alan ve/veya panik yaratan yorumlardan imtina etmeleri konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması,

24. Lüzumu halinde Uzaktan Eğitim sisteminin hayata geçirilmesi ihtimaline binaen olanakların değerlendirilerek, tüm hazırlıkların hızlı bir şekilde tamamlanması,

25. Halkı bilinçlendirme ve hayatın doğal akışına katkıda bulunma çalışmalarının planlanması, şeklinde kararlar alınmıştır.

FAYDALI VİDEOLAR:

Sağlık Bakanlığı web sitesinde yayınlanan tüm videoları izlemek için tıklayınız.